En jul för alla

Julen är en tid som ska vara full av ljus och glädje, men så är det tyvärr inte för alla. Många familjer runt om i Sverige kämpar i vardagen med att få ihop nog för att betala räkningar. Då kan julen lätt kännas som en extra påfrestning. Där har den senaste säsongen med covid-19 skapat ännu större utmaningar för en del. Därför är vi glada för att vi tillsammans kan få ge av det vi har för att sprida ljus och hopp till människor.

Single mistle branch

436

insamlade julklappar till barn & ungdomar

455

insamlade matkassar till familjer

julgran-bg-opt
julgran-klapp-opt
julgran-matkasse-opt

Vilka får hjälp genom insamlingen?

Många människor i vårt land har inte råd med de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna såsom hyra, mat, elkostnader eller vinterkläder. Genom Hillsong City Care och andra organisationer som vi samarbetar med har vi kontakt med en hel del av dem. Denna jul hoppas vi att vi tillsammans kan kunna hjälpa 3000 enskilda individer.

Sedan vi hade vår första julinsamling 2012 har vi sett att julklappar och matkassar är ett bra sätt att stötta och uppmuntra människor. De gåvor som kommer in kommer att fördelas efter det behovsunderlag vi ser, i de olika städer där vi finns. Vi kommer att distribuera julgåvor i Göteborg, Jönköping, Stockholm och Örebro veckorna innan jul.  

merry-xmas-opt
single-branch-opt

Ökat behov på grund av Corona

Statistik från Rädda Barnen visar att 9,3 % av alla Sveriges barn lever i barnfattigdom. Det motsvarar runt 200 000 barn. Kommuner vi är i kontakt med säger alla att förfrågningarna från individer som behöver hjälp har ökat på grund av den pågående pandemin.

Vi har ännu inte någon statistik för hur fattigdomen ökat, men man ser att hushåll som redan innan pandemin hade ekonomiska utmaningar får stora negativa konsekvenser på grund av lönesänkningar eller förlorad inkomst. Utbildningsminister Anna Ekström sa även på en pressträff under november att man inom skolan har ett ökat behov av skolmat på måndagar och fredagar då barn inte får tillräckligt med mat under helgen, vilket är en effekt av familjers ekonomiska utmaningar.

apartments-opt

Organisationer vi samarbetar med under årets julinsamling

De gåvor som vi får in genom julinsamlingen distribueras först och främst genom vårt eget sociala arbete Hillsong City Care, men vi samarbetar också lokalt med olika organisationer i de städer där vi finns för att nå så många som möjligt. I vårt behovsunderlag för 2020 har vi identifierat närmare 3000 personer som vi genom vårt arbete kan få vara med och hjälpa. Nedan följer information om organisationerna.

julgran-klapp-opt
julgran-matkasse-opt

HILLSONG CITY CARE

I alla våra städer där vi finns har vi ett eget team som arbetar med att på olika sätt stötta och hjälpa individer i utsatthet. Vi stöttar individer och familjer med sociala, psykiska och ekonomiska utmaningar samt personer som av olika anledningar lever under skyddad identitet eller på skyddade boenden.

FRÄLSNINGSARMÉN - STOCKHOLM

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med ett stort socialt engagemang. För dem är omsorgen om hela människan en central del i deras tro och verksamhet. Vi har sedan flera år samarbetat med Söderkåren på Södermalm som möter många människor med stora behov, däribland familjer i ekonomisk utsatthet.

Kvinnocentret i Akalla är en av Frälsningsarméns lokala kårer i Stockholm. Deras mål är att utifrån deras kristna tro möta människor i kris och vara en del av deras helande och upprättelse. De arbetar för att bryta isolering och utanförskap samt att stötta kvinnor på väg till arbetsliv och att bli en del av det svenska samhället.

STADSMISSIONEN - STOCKHOLM

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som utifrån en kristen grundsyn arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör de genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration.

SVENSKA KYRKAN - MÄRSTA

Svenska kyrkan, Märsta pastorat vill ge alla människor plats. Alla människor är välkomna, troende eller ej. Deras fokus ligger på att Gud älskar människan, inte att människan måste älska Gud. De möter regelbundet de behov som finns i samhället, som till exempel ekonomisk utsatthet och utanförskap.

rosett-opt

RÄDDNINGSMISSIONEN - GÖTEBORG

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete på kristen grund. De arbetar både med akuta insatser och mer långsiktiga perspektiv.

SVENSKA KYRKAN - BERGSJÖN

Svenska kyrkan i Bergsjön arbetar på bred front i ett av Göteborgs mest utsatta områden och bidrar med mat, kläder och annat.

FRÄLSNINGSARMÉN - ÖREBRO

Frälsningsarmén i Örebro har stort nätverk och jobbar året runt med sociala insatser i staden. Tillsammans med dem når vi ut till närmare 80 hushåll med matkassar och julklappar.

Våra sponsorer

Ica-maxi-orebro-sponsor
a-d-growth-sponsor
cross-projectpartner-sponsor
robetoy-sponsor
Single mistle branch